Ajutor - operator economic

Manual de utilizare

 

 

Găsiți mai jos un ghid complet de utilizare a aplicatiei.

Vom imbunătăți continuu această pagina pentru a elimina toate neclaritățile în utilizare.

 

Ajutor – operator economic

Manual de utilizare

Acest manual detaliază pașii care trebuie urmați pentru utilizarea Platformei „Ridis”. Aceasta este Platforma de generare de identificatori pentru operatori economici, puncte de lucru, utilaje, identificatori unitari și identificatori agregați

Cuprins

Accesarea platformei

Accesarea platformei se face accesând adresa:    www.ridis.ro.

Înregistrare utilizator

În situația în care utilizatorul nu este înregistrat, se va selecta opțiunea de înregistrare care este particularizată pentru operatori economici de tip retailer, respectiv pentru producători, distribuitori și importatori.

Utilizatorul va completa toate câmpurile din cadrul formularului de înregistrare:

 • Nume – datele introduse trebuie să fie doar din litere;
 • Prenume–  datele introduse trebuie să fie doar din litere;
 • Email – adresa de email trebuie să fie validă deoarece se va solicita confirmarea adresei de email;
 • Parola – trebuie să conțină minim o literă mare, o literă mică, un număr și minim 8 caractere;
 • Confirmare parolă – parola trebuie să coincidă cu cea introdusă în câmpul de parolă.

Se va finaliza înregistrarea prin apăsarea butonului de înregistrare.

Utilizatorului i se va trimite pe email confirmarea contului creat și adresa (link-ul) de activare al acestuia. Totodată utilizatorul va avea posibilitatea de a retransmite codul de verificare în cazul în care emailul nu a fost recepționat cu succes. ←CUPRINS 

Configurare profil utilizator

După procesul de activare al contului, utilizatorul va fi redirecționat către pagina de profil unde va fi necesară completarea câtorva informații adiționale pentru configurarea finală a contului utilizatorului.

Câmpurile obligatorii de completat sunt marcate cu “*”și sunt necesare pentru finalizarea înregistrării.

Câmpurile obligatorii sunt:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Zi de naștere;
 • Sex

Câmpuri suplimentare care se pot adăuga și ulterior după finalizarea înregistrării:

 • Telefon;
 • Mobil;
 • Adresă.

După completarea datelor se bifează acceptarea Termenilor și condițiilor și se salvează profilul. ←CUPRINS 

Configurare profil organizație

Din cadrul meniului principal se selectează și opțiunea “Organizația Curentă”, în acest caz utilizatorul este redirecționat către pagina de configurare a profilului organizației de care aparține.

Notă: Această opțiune este importantă pentru utilizatorii aflați în contract cu CNIN și pentru care CNIN emite facturi.

În partea stângă utilizatorul poate adăuga detaliile vizuale ale organizației.

În partea dreaptă se completează datele de identificare ale organizației. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu “*”, după completarea acestora se va activa butonul de salvare.

Câmpuri obligatorii:

 • Nume;
 • Acronim;
 • Email;

Câmpuri suplimentare:

 • Număr de înregistrare;
 • Descriere;
 • Descriere servicii;
 • Activ începând din data;
 • Adresă;
 • Metode de contact. ←CUPRINS 

Funcționalități generale

Această secțiune descrie funcționalitățile generale ale platformei Ridis

 

Meniu principal

 

Meniul principal al aplicației se accesează folosind icoana din partea stângă, sus („hamburger menu”).

În cadrul acestuia utilizatorul poate să acceseze următoarele resurse:

 • Cazurile mele;
 • Profil utilizator;
 • Domeniu curent;
 • Organizația curentă;
 • Termeni și condiții;
 • Deconectare;           ←CUPRINS 

Profil utilizator

Profilul utilizatorului poate fi modificat și actualizat oricând. Detalii de configurare puteți găsi în capitolul “Configurare profil utilizator”.

Configurare domeniu

Din cadrul meniului principal se selectează opțiunea “Domeniu Curent” care va deschide fereastra cu detaliile de conectarea ale utilizatorului curent la serviciile aplicației. Se pot configura:

 • Grupul curent;

Acest grup este asociat bazei de date(tenant-ul curent) la care se conectează utilizatorul.

 • Sub-grupul curent.

Acest sub-grup este specific companiei utilizatorului curent selectat.

Notă: Opțiunea de domeniu curent se folosește atunci când un utilizator are drepturi de utilizare pentru mai multe domenii (tenants) sau companii.

În cazul în care utilizatorul aparține mai multor Grupuri / Sub-grupuri, acesta le poate schimba astfel încât să poată beneficia de accesul ca mediile instalate sau la companiile din care utilizatorul face parte.  ←CUPRINS 

Căutare avansată

În cadrul platformei există o serie de filtre și metode de  regăsire rapidă a cazurilor din sistem. În meniul principal se poate selecta butonul/icoana de căutare avansată.

Criteriile de căutare avansată sunt:

 • Servicii;

Opțiunile de servicii sunt cele specifice implementării Ridis, așa cum sunt ele prezentate în imaginea de mai jos:

 • Generare Serii Agregate;
 • Generare Serii Unitare;
 • Înregistrare Operatori Economici;
 • Înregistrare Punct de Lucru;
 • Înregistrare utilaj.   ←CUPRINS 
 • Utilizatori;

Va afișa toți utilizatorii din cadrul subgrupul curent selectat (compania din care face parte utilizatorul conectat).

 • Importanța;

Importanțacazurilor configurată de către utilizator:

  • Neimportant;
  • Important;
  • Foarte important;
 • Criticalitatea;

Criticalitatea cazurilor configurată de către utilizator:

  • Critic;
  • Necritic
 • Statusul cazurilor;

Opțiuni disponibile:

  • Nou;
  • Închis;
  • Deschis
 • Data ultimei modificări produse asupra cazului;

Opțiuni disponibile:

  • Oricând;
  • Ultima oră;
  • Ultimele 24 de ore;
  • Ultima săptămână;
  • Ultima lună;
  • Ultimul an;
  • Interval personalizat.

La selectarea unui interval personalizat, utilizatorul va avea la dispoziție următoarele opțiuni:

În urma selectării opțiunilor de căutare se poate salva acest filtru. Filtrul este util pentru căutări ulterioare.

Filtrul proaspăt salvat se poate observa în meniu.

De asemenea, se poate selecta pentru activarea căutării predefinite.

Notificări

Aplicația va afișa notificări în timp real în funcție de specificul cazurilor.

Managementul cazurilor

Această secțiune descriere elementele generale din cadrul platformei ce țin de managementul cazurilor de utilizare din cadrul soluției Ridis.

 

Vizualizarea cazurilor

După conectarea la Ridis, utilizatorul va fi redirecționat către pagina principală. În secțiunea „Cazurile mele” se pot vedea toate cazurile înregistrate anterior precum și statusul acestora.

În partea dreaptă a ecranului se regăsește panoul de notificări  generate de cazurile în lucru.       ←CUPRINS 

Crearea cazurilor

Crearea unui nou caz se realizează prin apăsarea butonului “+”. Este disponibilă crearea următoarelor tipuri de cazuri:

 • Înregistrare Operatori Economici;
 • Înregistrare Punct de Lucru;
 • Înregistrare Utilaj;
 • Generare Serii Unitare;
 • Generare Serii Agregate.

Constângeri de securitate

În cadrul platformei există 4 roluri principale:

 • Retailer;
 • Producător;
 • Importator;
 • Distribuitor

În funcție de rolul utilizatorului, acesta poate adăuga diferite tipuri de cazuri. Regulile principale de creare a cazurilor sunt prezentate mai jos.

 • Toate rolurile pot adăuga cazuri de tip Operatori Economic și puncte de lucru;
 • Cazurile de tip utilaj pot fi adăugate doar de către producători;
 • Generarea codurilor unitare și agregate poate fi făcută de către Producători, Importatori și Distribuitori. ←CUPRINS

Managementul „Operatorilor economici”

Acest caz de utilizare tratează procesul de înregistrare al operatorilor economici implicați în comerțul cu produse din tutun, inclusiv pentru export, de la producător până la vânzarea cu amănuntul.

Operatorii economici solicită CNIN  prin intermediul platformei Ridis  emiterea unui cod de identificare al operatorului economic. Solicitarea trebuie sa conțină datele menționate în Regulamentul CE 574/2018. ←CUPRINS 

 

Înregistrare operator economic

 

Pentru înregistrarea unui nou operator economic se alege opțiunea  “ Înregistrare operatori economici” (IOE).

Înainte de a fi redirecționat către formularul de înregistrare a noului operator economic, este necesară acceptarea termenilor și condițiilor de înregistrare.

După acceptarea acestora, în partea de sus, se poate observa tipul cazului, starea cazului (nou, deschis, închis), persoana care a creat cazul și data creării acestuia.  

În partea dreaptă sus există butonul de închidere a cazului care redirecționează utilizatorul către pagina cu lista de cazuri. 

În panoul din stânga se regăsesc detalii legate de caz precum:

 • Numărul cazului;
 • Persoane responsabile în execuția cazului.

Modificarea importanței cazului se poate face acționând icoana specifică: 

În panoul din dreapta se regăsește formularul de înregistrare a operatorului economic. Câmpurile obligatorii se recunosc după“*”și sunt necesare pentru finalizarea și validare formularului.

Butonul de salvare nu se va activa până nu vor fi completate toate câmpurile obligatorii.

După salvare formularului utilizatorul e redirecționat către o pagină de pre vizualizare și confirmare a datelor despre noul operator economic ce urmează să fie înregistrat.

Utilizatorul verifică toate datele introduse pentru a le valida și pentru a putea fi înregistrate în registrul European al operatorilor economici. Vizualizarea tuturor datelor introduse se realizează prin apăsarea butonului “…”, iar modificarea datelor prin accesarea butonului de editare.

Dacă toate datele au fost introduse corect se trimite solicitarea de înregistrare a operatorului economic prin apăsarea butonului de “Trimitere”  care va deschide o fereastră cu un mesaj de confirmare. ←CUPRINS

Corecție date operator economic

În cazul în care au fost introduse datele în mod eronat, acestea se pot edita prin apăsarea butonului de editare ce va redirecționa utilizatorul pe pagina de editare a operatorului economic.

După completarea datelor, se salvează formularul și se validează datele introduse prin apăsarea butonului de trimitere către registrul European al operatorilor economici.

Generarea codului operatorului economic

Dacă datele completate sunt valide, există posibilitatea de trimitere a datelor în registrul European. La trimitere se generează un cod de identificare al operatorului economic conform politicii de generare a identificatorilor operatorilor economici a CNIN și se actualizează registrul European.

Dezactivarea operatorului economic

În cazul în care se dorește dezactivarea unui operator economic înregistrat anterior, acest lucru se poate realiza prin apăsarea butonului “Dezactivarea operator economic”.

Această opțiune va deschide o fereastră de completare a detaliilor de dezactivare.

Odată completată cererea de dezactivare, utilizatorul va fi redirecționat către pagina de istoric al cazului și se va acționa butonul de trimitere care va finaliza dezactivarea operatorului economic.

După finalizarea dezactivării operatorului economic, cazul va fi închis. ←CUPRINS 

 

Filtrarea cazurilor de tip „Operator economic”

Cazurile de tip “Înregistrare Operator Economic” vor avea următoarele caracteristici de filtrare:

 • Importanța;
 • Numărul cazului;
 • Numele operatorului economic ;
 • Numele prescurtat;
 • CUI;
 • Email;
 • Cod EO – cod operator economic;
 • Status

Caracteristicile de afișare pentru acest tip de caz pot fi configurate de fiecare utilizator în parte după cum se poate vedea în figura de mai jos.

 

Starea cazurilor de tip „Operator economic”

Cazurile de tip “Operator economic” pot avea 3 stări care semnifică:

  • Nou– cazul a fost creat, dar:
   • nu au fost introduse date,
   • au fost introduse date, dar nu s-a apăsat butonul „Salvează”;
   • au fost introduse date, au fost salvate, dar nu s-a apăsat butonul „Trimite”
  • Deschis – cazul a fost creat, s-au completat datele necesare, datele au fost salvate, s-a apăsat butonul „Trimite” și datele au fost înregistrate în Registrul European;
  • Închis– cazul a fost creat si trimis, datele au fost înregistrate în Registrul European, dar ulterior Operator economic a fost Dezactivat;

Managementul „Punctelor de lucru”

Acest caz de utilizare tratează procesul de înregistrare al punctelor de lucru aparținând operatorilor economici, implicate în comerțul cu produse din tutun, de la fabricare până la primul punct de vânzare cu amănuntul. ←CUPRINS 

 

Înregistrare punct de lucru

 

Pentru înregistrarea punctului de lucru se alege opțiunea “Înregistrare Punct de Lucru” (IPL).

Înainte de a fi redirecționat către formularul de înregistrare a noului punct de lucru, este necesară acceptarea termenilor și condițiilor de înregistrare.

În partea de sus, se poate observa tipul cazului, starea cazului (nou, deschis, închis), persoana care a creat cazul și data creării acestuia.

Solicitarea trebuie sa conțină datele obligatorii, conform Regulamentului CE 574/2018.

Utilizatorul va putea valida datele introduse pentru punctul de lucru prin apăsarea butonul de trimitere care va publica datele în registrul European.

După trimiterea cereri, Ridis generează un cod de identificare al punctului de lucru conform politicii CNIN de generare a codurilor punctelor de lucru. ←CUPRINS

Corecție date punct de lucru

Prin acționarea butonului de editare a punctului de lucru, utilizatorul va fi redirecționat în ecranul de editare al punctului de lucru.

Orice modificare a detaliilor punctului de lucru, necesită și o trimitere a datelor în registrul European.

Generarea codului punctului de lucru

Dacă datele completate sunt valide, acestea pot fi trimise în registrul European. Trimiterea  generează și un cod de identificare al punctului de lucru conform politicii de generare a identificatorilor punctelor de lucru a CNIN.

Dezactivarea punctului de lucru

În cazul în care se dorește dezactivarea unui punct de lucru, acesta se realizează prin acționarea butonului “Dezactivare punct de Lucru”.

După finalizarea dezactivării operatorului economic, cazul va fi închis. ←CUPRINS 

Filtrarea cazurilor de tip „Punct de lucru”

Cazurile de tip “Înregistrare Punct de Lucru” vor avea următoarele caracteristici de filtrare:

 • Importanța;
 • Numărul cazului;
 • Cod EO – cod operator economic;
 • COD F – cod punct de lucru;
 • Tip F – tip punct de lucru;
 • Status

Starea cazurilor de tip „Punct de lucru”

Cazurile de tip “Punct de lucru” pot avea 3 stări care semnifică:

  • Nou– cazul a fost creat, dar:
   • nu au fost introduse date,
   • au fost introduse date, dar nu s-a apăsat butonul „Salvează”;
   • au fost introduse date, au fost salvate, dar nu s-a apăsat butonul „Trimite”
  • Deschis – cazul a fost creat, s-au completat datele necesare, datele au fost salvate, s-a apăsat butonul „Trimite” și datele au fost înregistrate în Registrul European;
  • Închis– cazul a fost creat si trimis, datele au fost înregistrate în Registrul European, dar ulterior Punct de lucru a fost Dezactivat;

Managementul „Utilajelor”

Acest caz de utilizare tratează procesul de înregistrare al utilajelor aparținând producătorilor implicați în comerțul cu produse din tutun.←CUPRINS 

 

Înregistrare utilaj

 

Din cadrul meniului principal se alege opțiunea “Înregistrare Utilaj” (IU).

După acceptarea termenilor si condițiilor utilizatorul trebuie să completeze câmpurile necesare pentru înregistrarea unități.

În panoul din dreapta se regăsește formularul de completat.Câmpurile obligatorii se recunosc după “*”și sunt necesare pentru finalizarea și validare formularului. Butonul de salvare nu se va activa până nu vor fi completate toate câmpurile obligatorii.

Corecție date utilaj

Prin acționarea butonului de editare a datelor utilaj, utilizatorul va fi redirecționat în ecranul de editare al datelor utilaj.

Orice modificare a detaliilor punctului de lucru, necesită și o trimitere a datelor în registrul European.

Generarea codului de utilaj

Dacă datele introduse sunt valide, se poate acționa butonul de trimitere a datelor în registrul European. Această trimitere generează un cod de identificare al utilajului conform  politicii CNIN de generare a identificatorilor de utilaj.

Dezactivare utilaj

În cazul în care se dorește dezactivarea unui punct de lucru, acesta se realizează prin acționarea butonului “Dezactivare utilaj”.

După finalizarea dezactivării operatorului economic, cazul va fi închis. ←CUPRINS 

Filtrarea cazurilor de tip „Utilaj”

Cazurile de tip “Înregistrare Utilaj” vor avea următoarele caracteristici de filtrare:

 • Importanța;
 • Numărul cazului;
 • Cod EO – cod operator economic ;
 • COD F – cod punct de lucru;
 • COD M – cod utilaj;
 • Producător;
 • Număr utilaj;
 • Status

Starea cazurilor de tip „Utilaj”

Cazurile de tip “Utilaj” pot avea 3 stări care semnifică:

  • Nou– cazul a fost creat, dar:
   • nu au fost introduse date,
   • au fost introduse date, dar nu s-a apăsat butonul „Salvează”;
   • au fost introduse date, au fost salvate, dar nu s-a apăsat butonul „Trimite”
  • Deschis – cazul a fost creat, s-au completat datele necesare, datele au fost salvate, s-a apăsat butonul „Trimite” și datele au fost înregistrate în Registrul European;
  • Închis– cazul a fost creat si trimis, datele au fost înregistrate în Registrul European, dar ulterior Utilaj a fost Dezactivat;

Managementul „Generării seriilor unice unitare”

Acest caz de utilizare tratează procesul de generare a identificatorilor la nivel agregat către producători, importatori și distribuitori..←CUPRINS  

Solicitare identificatori de nivel unitar

Utilizatorul selectează opțiunea de Generare Serii Unice Unitare și este redirecționat către formularul de solicitare a codurilor unice.

Producătorul sau importatorul solicită în Ridis emiterea de coduri de identificare la nivel unitar. Solicitarea trebuie sa conțină datele obligatorii conform Regulamentului CE 2018/574.

După confirmarea datelor este necesară trimiterea cererii.

Platforma “Emitent de ID” așteaptă o zi lucrătoare înainte de generarea codurilor unitare, timp în care utilizatorul poate anula solicitarea.

Solicitare codurilor la nivel unitar în regim de urgență sau cu tipărire

Producătorul poate solicita în Ridis emiterea de codurilor de identificare la nivel unitar în regim de urgență, cu modalitate de livrare electronică sau fizică. Ulterior selectării opțiunilor procesul continuă cu particularizările de rigoare:

 

 • În caz de urgență, codurile sunt generate imediat;
 • Când urgența nu este selectată, codurile sunt generate în 24 de ore lucrătoare de la trimiterea cererii.←CUPRINS  

Descărcarea seriilor unice unitare

Pentru descărcarea seriilor unitare trebuie să intrăm pe cazul respectiv situat în Cazurile mele în secțiunea Generare Serii Unitare. Apoi în pagina Istoric Caz cautăm „Mesaj pentru a raporta emiterea de numere de serie la nivel de pachete unitare” și vom da click în mijlocul acestui document.

După deschidera documentului derulăm în jos către baza acestuia și căutăm linkul de descărcare, cum este cel din imagine marcat cu săgeată roșie. Pentru descărcarea seriilor unitare vom da click pe acel link și seriile se vor descărca în locația presatbilită pe calculator. Documentul este de tip text.

Anulare solicitare

În cazul în care nu  expirat termenul de o zi lucrătoare de când a fost trimisă solicitarea de generare a codurilor unice, solicitarea se poate anula.

Starea cazurilor de tip “Generare serii unitare”

Cazurile de tip “Generare serii unitare” pot avea 3 stări care semnifică:

  • Nou– cazul a fost creat, dar:
   • nu au fost introduse date,
   • au fost introduse date, dar nu s-a apăsat butonul „Salvează”;
   • au fost introduse date, au fost salvate, dar nu s-a apăsat butonul „Trimite”
  • Deschis – cazul a fost creat, s-au completat datele necesare, datele au fost salvate și s-a apăsat butonul „Trimite”;
  • Închis– cazul a fost creat si trimis:
   • după trecerea intervalului de 24 de ore, seriile unitare au fost emise
   • datele validate si trimise nu au fost corecte, și seriile nu au putut fi emise
   • utilizatorul a anulat cererea în intervalul de 24 de ore din momentul în care a fost trimisă.

Managementul „Generării de serii unice agregate”

Acest caz de utilizare tratează procesul de generare a identificatorilor unitari de către producătorii produselor din tutun.←CUPRINS  

Solicitare identificatori de nivel agregat

Producătorul sau importatorul solicită către CNIN eliberarea de coduri unice agregate.

După acceptarea condițiilor utilizatorul este redirecționat către formularul necesar eliberării de coduri la nivel agregat. Acest formularul trebuie să conțină datele obligatorii conform Regulamentului UE 2018/574.

Producătorul sau importatorul verifică datele introduse și le poate edita în cazul în care acestea au fost introduse greșit.

După introducerea tuturor datelor corect se trimite solicitarea.

Platforma “Emitent de ID” așteaptă o zi lucrătoare, timp în care utilizatorul poate anula solicitarea.

Solicitare codurilor la nivel agregat în regim de urgență sau cu tipărire

Producătorul poate solicita în Ridis emiterea de codurilor de identificare la nivel agregat în regim de urgență, cu modalitate de livrare electronică sau fizică. Ulterior selectării opțiunilor procesul continuă cu particularizările de rigoare:

 

 • În caz de urgență, codurile sunt generate imediat;
 • Când urgența nu este selectată, codurile sunt generate în 24 de ore lucrătoare de la trimiterea cererii; ←CUPRINS  

Descărcarea seriilor unice agregate

Pentru descărcarea seriilor unitare trebuie să intrăm pe cazul respectiv situat în Cazurile mele în secțiunea Generare Serii Agregate. Apoi în pagina Istoric Caz cautăm „Mesaj pentru a raporta emiterea de numere de serie la nivel agregat” și vom da click în mijlocul acestui document.

După deschidera documentului derulăm în jos către baza acestuia și căutăm linkul de descărcare, asemănător cu cel de Descărcarea seriilor unice unitare. Pentru descărcarea seriilor unitare vom da click pe acel link și seriile se vor descărca în locația presatbilită pe calculator. Documentul este de tip text.Descărcarea seriilor agregate

Anulare solicitare

În cazul în care nu  expirat termenul de o zi lucrătoare de când a fost trimisă solicitarea de generare a codurilor unice, solicitarea se poate anula.

Starea cazurilor de tip “Generare serii agregate”

Cazurile de tip “Generare serii unitare” pot avea 3 stări care semnifică:

  • Nou– cazul a fost creat, dar:
   • nu au fost introduse date,
   • au fost introduse date, dar nu s-a apăsat butonul „Salvează”;
   • au fost introduse date, au fost salvate, dar nu s-a apăsat butonul „Trimite”
  • Deschis – cazul a fost creat, s-au completat datele necesare, datele au fost salvate și s-a apăsat butonul „Trimite”;
  • Închis– cazul a fost creat si trimis:
   • după trecerea intervalului de 24 de ore, seriile agregate au fost emise
   • datele validate si trimise nu au fost corecte, și seriile nu au putut fi emise
   • utilizatorul a anulat cererea în intervalul de 24 de ore din momentul în care a fost trimisă.