Politica de confidențialitate

 

În această secțiune vă veți familiariza cu modul în care Compania Națională „Imprimeria Națională” aplică Regulamentul și detaliază cele șase reguli de principiu în baza carora datele cu caracter personal pot fi prelucrate în mod legal.

PDC

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Compania Nationala „Imprimeria Nationala”, denumita in continuare CNIN, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 244D, sector 6, telefon 021.434.88.02-09, fax 021.434.88.10/12/25, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti sub numarul de ordine J40/11925/2000, cod de inregistrare fiscala RO2779625, in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, prestarii de servicii, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Incepand cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consideram ca este oportun sa va informam cum ne insusim prevederile Regulamentului.

Astfel, potrivit Regulamentului, exista sase reguli de principiu in baza carora datele cu caracter personal pot fi prelucrate in mod legal:
a) Consimtamantul;
b) Incheierea sau executarea unui contract;
c) Indeplinirea unei obligatii legale a operatorului;
d) Protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau altei persoane fizice;
e) Indeplinirea unei sarcini aferente unui interes public;
f) In scopul interesului legitim al operatorului sau al unei terte.

Prezenta notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile dumneavoastra privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Compania Nationala „Imprimeria Nationala” S.A., prelucreaza date cu caracter personal in scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii este constituit din contractul incheiat intre parti (furnizori de servicii, prestatori conform art. 28 GDPR ) si prevederile legale aplicabile.

Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor ce rezulta din obiectul contractelor sau orice document justificativ CNIN S.A. poate transmite datele cu caracter personal, in masura in care persoana vizata si-a dat consimtamantul sau transmiterea este permisa pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, in urmatoarele situatii:

  • solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor de drept comun sau arbitrale,
  • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor,
  • identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude,
  • comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
  • asigurarea masurilor de Securitate necesare (supraveghere video);
  • recuperarea creantelor.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei: incheierea si executarea contractului, precum si efectuarea demersurilor premergatoare incheierii contractului, o obligatie legala a Operatorului, consimtamantul, interesul legitim al Operatorului pentru activitati de raportari interne, verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate, prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate.

Mentionam ca, pentru a determina o perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la indeplinirea obligatiilor contractuale si termenele legale de arhivare sau procedurale, dupa caz. in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul (UE) 2016/679, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal – inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea companiei ca prelucram sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal si, in caz afirmativ, compania va permite accesul la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate.
2. Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care sa permita citirea automata, precum si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
3. Dreptul la rectificare – presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor inexacte sau incomplete care va privesc;
4. Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” – inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care intervin urmatoarele situatii: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal daca dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acestora sau, datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand insa restrictionarea utilizarii lor.
6. Dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes direct al companiei. (ex. atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune in orice moment).
7. Dreptul de a depune o plangere la sediul nostru si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor atunci cand considerati ca s-a incalcat Regulamentul.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul CNIN S.A. din Bd. Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6 sau pe adresa de e-mail dpo@cnin.ro.

Prezenta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa accesati pagina de web a companiei www.cnin.ro.